Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".


Milí uchádzači a rodičia uchádzačov!
Upresňujem postup v najbližších dňoch ( podľa ŠKOLSKÉHO ZÁKONA):

I. Ak bol uchádzač PRIJATÝ na vzdelávanie na GBST, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača PÍSOMNE POTVRDÍ PRIJATIE na vzdelávanie najneskôr DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ od 18.5.2022. Ostatné rozhodnutia o prijatí strácajú platnosť.

II. Proti rozhodnutiu RŠ o NEPRIJATÍ sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača ODVOLAŤ v lehote DO 5 DNÍ odo dňa doručenia rozhodnutia rozhodnutia, posielame ho cez EDUPAGE (pre istotu aj klasicky poštou expres doporučene)

III. Aj v prípade neprijatia, úspešní uchádzači PO ZASLANÍ ODVOLANIA RIADITEĽKE ŠKOLY budú s najväčšou pravdepodobnosťou PRIJATÍ. Teda prosím, neváhajte, ak máte o štúdium záujem, zašlite odvolanie riaditeľke školy čo najskôr.
S pozdravom a s úctou,
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy

Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy

Naši sponzori:

Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr