Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".

Milí rodičia a priatelia školy,
dovoľte mi, prosím, upozorniť Vás na možnosť darovať 2% daní RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU pri Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. Poskytnuté financie budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup moderných vyučovacích pomôcok.
Takto vybraté financie tento rok pomohli pri obstaraní nových počítačov, stavebníc na roboty, 3D okuliarov s výkonným počítačom s grafickou kartou ...
Pomôcky chceme permanentne modernizovať a zakúpiť napríklad aj drony a ďalšie zaujímavé veci podľa požiadaviek žiakov, rodičov a vyučujúcich, chceme byť vlajkovou loďou v spádovej oblasti, ako sme aj v minulosti boli.
Za vypočutie mojej prosby Vám vopred ďakujem
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy

Milí uchádzači o štúdium,
blíži sa posledný termín podania prihlášok na štúdium na našom gymnáziu.
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi gymnázia do 20.3.2023.
Prihlášky musia byť potvrdené základnou školou.
Termín podania prihlášok platí pre piatakov aj deviatakov, teda je rovnaký pre uchádzačov o osemročné štúdium aj o štvorročné štúdium.
Prihlášku je možné podať papierovou formou alebo cez systém EDUPAGE.
1. termín prijímacích skúšok - pre osemročné aj štvorročné gymnázium je 4.5. - 5.5.2023
2. termín prijímacích skúšok - pre osemročné aj štvorročné gymnázium je 9.5. - 10.5.2023
Telefonický kontakt na sekretariát: 0474333232
Vzdelanie je cesta k lepšiemu životu, nezaváhajte!
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka Gymnázia B.S.Timravy v Lučenci


Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy

Naši sponzori:

Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr