Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".

KRÚŽKY - prihlásenie cez EDUPAGE
Vážení gymnazisti, čas na prihlasovanie sa na krúžkovú činnosť sa kráti. PROSÍME Vás, aby ste okrem vzdelávacích poukazov, ktoré odovzdáte vedúcemu krúžku, VYKLIKALI prihlášku aj cez EduPage. Zástupcovia školy Vám včera popoludní poslali notifikáciu.
Tešíme sa na Vašu účasť na Vami zvolenom krúžku.
Vážení rodičia,
21.9.2022 o 16,00
sa uskutoční v triedach Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci
celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ s programom:
  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/22(riaditeľka školy RNDr. Jarmila Muchová)
  2. Správa o hospodárení RODIČOVSKEJ RADY( predsedkyňa RR pani Katarína Činčurová)
  3. Triedne ZRPŠ-informácie o plánovaných aktivitách v šk.roku 2022/23 podľa schváleného PLÁNU PRÁCE konkretizované na jednotlivé triedy
  4. Diskusia
S pozdravom a s úctou,
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy

Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy

Naši sponzori:

Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr