Best in Deutsch


Aj tento školský rok sa konala súťaž v nemeckom jazyku Best in Deutsch, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Ide o on-line súťaž, ktorá pozostáva z čítania a počúvania s porozumením a z gramatického testu. Súťaže sa zúčastňujú gymnáziá a stredné školy z viacerých európskych krajín. Tento rok malo v súťaži zastúpenie 243 stredných škôl, 3052 žiakov z 11 krajín.
      Naša škola sa umiestnila na vynikajúcom 51. mieste v rámci Európy, v rámci Slovenska na 9. mieste a na 8. mieste medzi gymnáziami. V Banskobystrickom kraji sme obsadili 1. miesto.
      Zo súťažiacich našej školy sa najlepšie umiestnil Dominik Maurer z II. C, ktorý získal 83 bodov z celkového počtu 98 bodov a skončil na 158. mieste v rámci Európy. Druhou najlepšou bola Lucia Kresanová zo IV. A (228. miesto) a tretím najlepším bol Marek Belko z III. D (252. miesto).
       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
Mgr. Andrea Gmitterová