Best in English


Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov. V Slovenskej republike sa zúčastnilo 123 škôl a 2700 študentov.
      Súťaž spočíva vo vyplnení online testu, ktorého otázky riadne "prevetrajú" gramatické vedomosti a slovnú zásobu zúčastnených. Chýbať nemôžu ani čítanie a počúvanie s porozumením. Študenti môžu získať maximálne 120 bodov za 60 minút. Do celkového výsledku školy sa počítajú výsledky desiatich najlepších.
      Naším tohtoročným Best in English je Filip Nedbal zo 4. B, ktorý dosiahol 112 bodov a v rámci sveta sa umiestnil na 144. mieste a v rámci Slovenska na 15. mieste. Druhý najlepší je Samuel Fanči z oktávy s počtom bodov 108 a umiestnením 481. na svete a 43. na Slovensku.
      Ako škola sme dopadli vynikajúco - v rámci sveta sme na 162. mieste a v rámci Slovenska na 14., z čoho sme 12. medzi gymnáziami a 1. v Banskobystrickom kraji.
      Kompletné výsledky jednotlivcov si môžete pozrieť na nástenke pri kabinete ANJ. Všetkým zúčastneným ďakujem za zodpovednosť, s akou k súťaži pristúpili, a gratulujem im k dosiahnutým výsledkom.
Mgr. Lea Segečová