Finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR


Minulý týždeň sa traja naši študenti zúčastnili finále najprestížnejšej dejepisnej súťaže Českej a Slovenskej republiky. O náročnosti súťaže svedčí aj fakt, že jeden jej ročník trvá celý rok: vyhlasuje sa v októbri a finále je až v novembri ďalšieho roku. Vyhlasovateľom súťaže je Gymnázium Cheb v ČR. Je určite pozoruhodné, že ju stále organizuje ten istý pedagóg Mgr. Miroslav Stulák a tento rok sa konal už XXVII. ročník súťaže.
      Na priblíženie niekoľko faktov z propozícií súťaže: Každý ročník sa týka určitého obdobia československých dejín, teraz to boli roky 1968 - 1977 s názvom Rok nádeje a léta sklamání. Na postup do finále je potrebné umiestniť sa na prvých dvoch miestach v krajských kolách na Slovensku a prvých troch miestách v Čechách, ktoré prebiehajú súčasne v jeden deň s rovnakými otázkami pre obe republiky a zvyčajne sa konajú na prelome marca a apríla. Pre úspešné zvládnutie súťaže je potrebná komplexná znalosť predpísaného obdobia. Súťažiaci musia preštudovať množstvo literatúry, vyhľadať informácie z kultúry, športu, vedy, filmu, médií, každodenného života človeka. To predpokladá obrovské množstvo časustráveného štúdiom materiálov, čítaním odbornej literatúry, učením sa. Pre to všetko je nutný jeden najdôležitejší predpoklad: mať chuť studovať, ale predovšetkým milovať históriu. Finále súťaže možno nazvať slovami náročné a velkolepé. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok významných osobností z ČR A SR, vysokoškolských pedagógov, historikov, predstaviteľov verejného života, politiky, médií. Súťaž sa koná pod záštitou mnohých významných osoností a odborných garantov ČR a SR. K jej sponzorom patria desiatky inštitúcií, organizácií, firiem i jednotlivcov, pracovala s rozpočtom okolo dvoch miliónov českých korún. Organizácia súťaže bola po každej stránke vynikajúca.
      Finále súťaže sa konalo 22. novembra v aule Fakulty ekonomickej ZČU Plzeň v Chebe. Súťaž bola štvorkolová. Každé kolo malo niekoľko častí, rozličný počet otázok a veľmi napätý čas na správne odpovede. V prvom kole ich bolo 50, v druhom 25. Najzložitejšie bolo tretie kolo. Otázky tvorili aj zvukové ukážky, fotografie, citáty z literárnych diel, udalosti, ukážky z filmov a množstvo iných. Štvrté kolo bolo náročné na postreh, pretože otázky zadávali osobnosti ústne prostredníctvom obrazovky.
      Fakty z finálovej výsledkovej listiny: Celkove sa do finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR prebojovalo 75 súťažných tímov gymnázií. Za Gymnázium B.S. Timravy v Lučenci vo finále súťažili študenti Ivan Nociar z 3.C triedy, Jozef Ševčík z 2.A triedy a Adrián Beľa z Kvinty. (V krajskom kole súťažil náš absolvent Patrik Fiľo, ktorého úspešne vo finále úspešne vystriedal Adrián Beľa.) Naše súťažné družstvo sa zo slovenských gymnázií umiestnilo na 3. mieste a v celkovom poradí obsadilo v silnej konkurencii tejto mimoriadne náročnej súťaže krásne 13. miesto. Je to obrovský úspech, keď uvážime, že do finále sa nám podarilo postúpiť na tretíkrát, a že mnohé gymnáziá sa zúčastňujú už celé roky a do finále sa ešte nepodostali. K tomuto významnému úspechu našmi súťažiacim srdečne blahoželáme a oceňujeme ich úsilie, množstvo času, ktoré príprave na súťaž venoval, no v prvom rade ich chuť neustále sa vzdelávať a zlepšovať v poznávaní histórie, čo zároveň prispieva k zvyšovaniu schopnosti sebapoznania, sebahodnotenia, veď každý takýto úspech posúva človeka dopredu. Už sme sa prihlásili do ďalšieho ročníka tejto súťaže a urobíme všetko preto, aby sme sa ešte zlepšili. O celej súťaži viac na https://dsgymn.gymcheb.cz/.
PhDr. Alica Hrončeková