Európsky deň jazykovKaždoročne si 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov, aby sme zdôraznili potrebu dôsledne sa venovať učeniu sa cudzích jazykov.
Tento rok si žiaci prímy až kvarty pripravili projekty o vybraných anglicky hovoriacich krajinách, ktoré odprezentovali pred svojimi spolužiakmi. V rámci druhých cudzích jazykov takisto vypracovali projekty alebo sa venovali rôznym zábavným aktivitám.
Pre žiakov druhého ročníka a sexty bola už tradične pripravená prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí, ktorú organizujeme v spolupráci s agentúrou CoolAgent z Bratislavy. Zástupkyňa agentúry veľmi zaujímavou formou odprezentovala výhody jazykových pobytov a zabavila nás aj svojimi vlastnými zážitkami.
Mgr. Lea Segečová