Prednáška o eurofondochDozvedeli sme sa mnoho nových informácií o podpore budúcich podnikateľov. Prednášajúca bola skúsená vo svojom obore, hovorila o pútavých príkladoch z reálneho života. Ozrejmila nám využívanie eurofondov v rámci rôznych projektov. Navrhla nám zapojenie sa do stredoškolskej súťaže o tvorbe zaujímavých príkladov.
Dominika, 3.A