Gymnaziáda 2018Už niekoľko rokov je peknou tradíciou našej školy, že v posledný školský deň kalendáreho roka sa snúbi kultúrno-umelecký program s oceňovaním najlepších žiakov gymnázia. Rok 2018 nebol výnimkou. V piatok 21. decembra sa uskutočnila slávnostná akadémia Gymnaziáda. Na jej príprave a samotnom programe participovali mnohí žiaci spolu s pedagógmi školy. Zaplnená sála Divadla B. S. Timravy si tento rok mohla vychutnať skvele spracované dejepisné pásmo, v ktorom sa spomínalo na roky končiace číslom "8" (1918, 1948, 1968), spevácke, recitátorské či klavírne majstrovstvo gymnazistov, športové, gymnastické i tanečné zručnosti nižších ročníkov 8-ročného gymnázia, výber toho najlepšieho z programov tohtoročných stužkových slávností, či moderné spracovanie tradičnej Antigony v podaní skvelých žiakov kvinty. Zároveň srdečne gratulujeme všetkým študentom, ktorí boli ocenení za vynikajúce vedomosotné, športové, kultúrne (individuálne, tímové alebo skupinové) umiestnenia na rozličných súťažiach. ĎAKUJEME za fantastické šírenie mena Gymnázia B. S. Timravy na Slovensku i v zahraničí.
      Ďakujeme všetkým pdagógom a žiakom, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe a realizácií Gymnaziády 2018. Program bol skutočne výnimočný a pútavý.

      Zároveň prajeme všetkým žiakom, učiteľom, nepedagogických zamestnancom školy, ale tiež rodičom a sympatizantom nášho gymnázia pokojné prežitie vianočných sviatkov, chvíle plné oddychu a rodinnej pohody a následne i úspešný vstup do roku 2018+1=2019.
Článok: R.R.
Foto: A.Dz.