História Novohradu 2018V sobotu 24. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili Stretnutia priateľov regionálnej histórie, ktoré sa konalo v obci Hradište. V rámci programu bol vyhodnotený aj súťažný projekt História Novohradu 2018. V ňom je úlohou študentov napísať odbornú historickú prácu zameranú na región Novohradu a najlepšie práce sú uverejnené v zborníku, ktorého distribúcia a dosah siahajú ďaleko za hranice nášho kraja.
      Tento rok sa zapojilo šesť našich študentov a študentiek, ktorí zaplnili pole víťazov. Ocenenia za zapojenie sa do súťaže získali študentky z 2. A Žaneta Pitňová s prácou o Slanej Lehote a Margaréta Šusteková s prácou o športe v Utekáči. Štvrtú priečku obsadil Adam Spodniak z 3. B s prácou o lučeneckých kaštieľoch Padlé dominanty Lučenca. O stupeň vyššie sa dostala Dominika Šuľanová zo 4. A s prácou Obec Mýtna ako súčasť medzinárodných mýtnych obcí a jej historické míľniky. Druhé miesto obsadila Mirka Macháčková z 3. D s prácou Život na krňanských vrchoch v 20. storočí. Víťazom tohto ročníka sa stal Jozef Ševčík z 2. A s prácou Z histórie rárošského mosta. Blahoželanie prijal aj z rúk minuloročného víťaza, nášho bývalého žiaka, Patrika Fiľa. Práce prvých štyroch sa dostali aj do zborníka, a tak sa títo naši úspešní mladí historici zapísali do sféry historickej vedy. Okrem toho si odniesli hodnotné knižné ceny a nemalú finančnú odmenu, čo je v súťažiach na Slovensku naozaj jedinečné.
      Ako povedal organizátor pán Mišo Šesták, ktorý písanie prác zároveň koordinoval, práce našich žiakov mali takú úroveň, že by ich mohli považovať za prácu ktoréhokoľvek renomovaného historika. Našim študentom želáme veľa motivácie pri náročnej práci získavania materiálov a ešte viac úspechov v budovaní povedomia a hrdosti na svoje rodisko.
Mgr. Ivan Hraško