Imatrikulácia prímaTrieda príma dňa 26.októbra 2018 úspešne absolvovala imatrikuláciu.
Mgr. Anita Dzurová