Študentská kvapka krvi


„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“      
                                                            Konfucius
Niektoré skutky ľudí nepotrebujú veľa slov..... Ďakujem dvadsiatim siedmim študentom z 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.C a oktávy, ktorí 14.11.2018 zaradili medzi svoje životné hodnoty nezištnú pomoc druhým.
PaedDr. Soňa Lindušková