Oslava MikulášaDňa 3.12. sa aj u nás zastavil Mikuláš spolu so svojimi vernými spoločníkmi čertíkom a anjelom. Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty sa zapojili do rôznych súťaží a každý z nich obdržal malé sladké potešenie, ktoré im spríjemnilo všednost každodenných školských povinností. Dúfame teda, že Vás táto vzácna návšteva potešila, a dodala Vám síl na zvládnutie posledných týždňov do Vianoc.
       Zároveň sa chceme podakovať Mikulášovi, anjelikovi, čertíkovi a celému podpornému tímu za krásne zorganizovanú akciu.
Mgr. N. Macková