JUNIOR NÁBOJ 2018Dňa 23. 11. 2018 sa konal v priestoroch CVČ Magnet v Lučenci už siedmy ročník Náboja Junior - matematicko-fyzikálnej súťaže pre štvorčlenné tímy žiakov 8.a 9. ročníka základnej školy, resp. žiakov tercie a kvarty osemročného gymnázia. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Ide o medzinárodnú súťaž, kde si Poľsko, Česká republika a Slovensko hľadia z očí do očí. Prebieha súčasne vo viacerých mestách (na Slovensku to bolo 24, v Česku 18 a v Poľsku 10), pričom priamo počas súťaže sa zobrazuje priebežné poradie jednotlivých tímov, keďže všetko prebieha cez internet.
       V našom regióne získalo tohto roku 1. miesto Gymnázium BST, druhé Základná škola Vajanského z Lučenca, bronz si odniesla Základná škola Divín. Druhý tím našej školy zložený zo žiakov tercie a sekundy sa v súťaži nestratil a statočne sa popasoval s o rok staršími súťažiacimi, keď skončil na peknom 7. mieste.
       Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa na zorganizovaní Náboja Junior podieľali, t.j. celému organizačnému tímu, vedeniu školy, odboru školstva mesta Lučenec a samotnému CVČ Magnet, kde sa súťaž odohrávala.
Kompletnú výsledkovú listinu môžete nájsť na:
https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2018&category=cad&country_code=sk&site_code=LC
Martina Mócová, Mária Budáčová