Fyzikálny náboj


Dňa 16. novembra 2018 sa konal 20. ročník medzinárodnej súťaže v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov - Fyzikálny náboj. V Bratislave sa na tejto čoraz populárnejšej súťaži zúčastnili aj dva tímy z našej školy.
      Žiaci tretieho a štvrtého ročníka v tíme Seniorov v rámci Slovenska obsadili krásne 14. miesto. O nič horšie neskončili ani žiaci prvého a druhého ročníka v tíme Juniorov, ktorí sa umiestnili na 19. mieste.
      Podrobnejšie výsledky aj viac informácií o súťaži si môžete prezrieť tu:
https://physics.naboj.org/archive.php?year=2018&category=jun&country_code=sk
Mgr. Marta Öllösová