Olympiáda v anglickom jazyku


Dňa 16. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo OAJ, v ktorom nás reprezentovali víťazi školského kola. Umiestnili sa nasledovne:
Filip Nedbal /4. B/ 1. miesto v kategórii 2B - postupuje do krajského kola
Karolina Kováčová /sexta/ 2. miesto v kategórii 2A
Tomáš Úradník /tercia/ 7. miesto v kategórii 1B

Všetkým gratulujeme a Filipovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.
Mgr. Lea Segečová