Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku


Dňa 17. 1. 2019 sa v CVČ Magnet konalo okresné kolo 29. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v kategóriách 2A, 2B a 2D.
      Z našej školy sa do okresného kola prebojovali Alexandra Vargová z I. B, Dominik Maurer z II. C, Marek Belko z III. D a Daniel Karman zo IV. C triedy. Všetci štyria preukázali výborné vedomosti a zručnosti v náročnom písomnom teste i v ústnom kole a vynikajúco sa umiestnili aj v okresnom kole: v kategórii 2A obsadil 1. miesto Dominik Maurer a 2. miesto Alexandra Vargová, v kategórii 2B zasa 1. miesto obsadil Marek Belko a 2. miesto Daniel Karman.
      Všetci štyria reprezentanti našej školy postupujú ďalej do krajského kola ONJ, ktoré sa bude konať 14. 2. 2019 v CVČ Junior v Banskej Bystrici.
      Spolu s víťazmi okresného kola postupuje do krajského kola ONJ aj Daniel Horstmann z triedy tercia, ktorý súťaží v kategórii germanofónnych žiakov (kategória 1C).

Blahoželáme a súťažiacim držíme palce v krajskom kole!
Mgr. Andrea Gmitterová