Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019V pondelok 3.septembra 2018 aj naša škola otvorila svoje brány a slávnostne privítala 512 študentov.
Mgr. Anita Dzurová