Prednáška s historikom


V októbri sme si pripomenuli významné výročie - sto rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vznik ČSR bol úzko spätý s koncom 1. svetovej vojny, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila dejiny celej civilizácie. Práve týmto udalostiam bolo venovaných množstvo spomienkových i vzdelávacích akcií počas celého roku. Študenti III. C triedy a Kvinty sa zúčastnili 8. novembra pútavej a zaujímavej prednášky s historikom a politológom PhDr. Pavlom Mičianikom z FF UMB v Banskej Bystrici. Autor viacerých publikácií a článkov s vojenskou tematikou zaujal študentov množstvom informácií, ktoré v učebniciach bežne nenájdeme.
      Dozvedeli sme sa o tom, aký bol život obyčajných vojakov na fronte, akými zbraňami bojovali, aké útrapy prežívali pre nás v nepredstaviteľných podmienkach Veľkej vojny, ako vznikal nový štát v Lučenci a Novohrade. Akcia sa konala v priestoroch radnice a patrí už k tradične hodnotným podujatiam usporiadaným Novohradskou knižnicou.
PhDr. Alica Hrončeková, Mgr. Robert Rácz