Literárna cena René gymnazistov 2018Ocenenie Anasoft Litera pre novú pôvodnú prózu má u nás na Slovensku už vyše desaťročnú tradíciu. Od roku 2017 vznikla v spolupráci s Literárnym informačným centrom nová kategória - Literárna cena René gymnazistov. Do 2. ročníka sa zapojili žiaci 19 stredných škôl a po prvýkrát bolo medzi nimi aj naše gymnázium.
Do tohto ročníka súťaže vybrala porota 5 titulov:
Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ
Lesná, Ľuba: Tisícročná žena
Majling, Daniel: Ruzká klazika
Pupala, Richard: Čierny zošit
Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky

      Jednotlivé knihy boli už počas septembra distribuované do škôl a zároveň prebiehali na školách aj besedy s jednotlivými autormi. Na konci novembra sa uskutočnilo hlasovanie a bol určený predbežný víťaz súťaže. Potom bol vybratý jeden delegát, ktorý mal školu zastupovať. U nás pripadla táto milá povinnosť mne.
      1.12.2018 sa v bratislavskej Novej Cvernovke konalo stretnutie zástupcov. Každý delegát povedal pár slov o svojej škole, ktorá kniha mala, resp. nemala na danej škole úspech. V druhom kole debaty každý z týchto zástupcov argumentoval v prospech jeho vybratej knihy. Postupne sa medzi nami študentami rozprúdila živá debata a rozdelili sme sa na dva hlavné tábory - na tých, ktorí podporovali Tisícročnú ženu od Ľuby Lesnej a tých, ktorí by radi dali svoj hlas Majlingovej Ruzkej Klazike. Ako reprezentanti mladých sme museli prihliadať nielen na naše sympatie ku knihám, ale zároveň vybrať knihu, ktorá priblíži záujem o knihy aj tým, ktorí po nich tak často nesiahajú. Po takmer dvojhodinovej diskusii sa konalo hlasovanie a takmer suverénne sa stala víťazom Ruzká klazika.
      Počas popoludnia prebiehal v Novej Cvernovke festival Autoriáda - vrámci programu boli predstavení niekoľkí autori a ich nové knihy, počas jednej časti sa konal rozhovor s laureátmi literárnej ceny Poviedka, okrem toho boli vytvorené stánky, kde sa predávali knihy a v niektorých miestnostiach prebiehali čítačky so známymi osobnosťami.
      Posledným bodom večera bolo vyhlásenie víťaza ceny René. Moderátorom bol stand-up komik Jakub Lužina a podujatie sprevádzal hudobný hosť reper Bene. Vyhlasovania sa osobne zúčastnili len traja autori - Majling, Hečko a Pupala. Cenu odovzdali víťazovi dvaja z delegátov.
      Cena René je podľa môjho názoru vynikajúci spôsob, ako sprostredkovať čítanie študentom stredných škôl a predstaviť im novú kvalitnú slovenskú prózu, voči ktorej majú mladí neraz predsudky a ktorá je mnohokrát neoprávnene zatienená tvorbou zahraničných autorov. Byť súčasťou stretnutia s delegátmi z iných škôl a participovať na zaujímavej debate, hlasovaní a udeľovaní literárnej ceny bolo pre mňa skvelou skúsenosťou.
Lucia Kresanová, 4.A