S Banášom o ŠtefánikoviPri stom výročí vzniku Československa a nadchádzajúcom stom výročí tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika napísal náš popredný autor literatúry faktu Jozef Banáš knihu o živote tejto významnej osobnosti našich dejín pod názvom "Prebijem sa!". 28. 11. ju prezentoval aj v našom meste v budove Radnice. Pod vedením pani profesorky Hrončekovej sa besedy s autorom zúčastnili žiaci kvinty, 3.A, 3.C a 3.D. Pán Banáš ozrejmil viaceré fakty zo života M. R. Štefánika a reagoval aj na podnetné otázky našich žiakov, z ktorých bolo vidno, že naši študenti majú nielen záujem, ale aj prehľad.
      Na záver venoval knihu aj našim úspešným účastníkom československej dejepisnej súťaže A. Beľovi, J. Ševčíkovi a I. Nociarovi.
A. Hrončeková, I. Hraško