Gymnázium na odhaľovaní pamätnej tabuleJedenásteho decembra sa v Lučenci konala slávnosť odhaľovania pamätnej tabule Jankovi Jesenskému a spomienka na prvého slovenského župana Novohradu Ľudovíta Bazovského.
      Slávnosti sa zúčastnili aj žiaci kvinty nášho gymnázia. Podujatie začalo v starej sobášnej sieni lučeneckého mestského úradu. Účastníkom sa prihovorili zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci, ktorí podujatie organizovali, a čestný hosť - predseda Matice slovenskej pán Marián Gešper. Potom nasledovala divadelná spomienka na vojenské pôsobenie Janka Jesenského v podaní členov Matice z Vranova nad Topľou. Pamätná tabuľa sa odhaľovala na budove VÚB, kde J. Jesenský pôsobil ako koncipient. Program pokračoval na cintoríne spomienkou na 60. výročie úmrtia Ľ. Bazovského.
      Spomienka na osobnosti histórie a kultúry patrí k prejavom gymnazistu, a tak sme radi, že sme sa podujatia mohli zúčastniť.
Ivan Hraško