Zenit v programovaní

Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Zenit v programovaní. 16. októbra 2018 prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov v kategórii A a 5 žiakov v kategórii B.
      Do krajského kola, ktoré sa konalo 23. novembra postúpili dvaja v každej kategórii. Našu školu reprezentovali Hugo Adamove a Martin Beľa v kategórii A a Matej Zoltán Šuvert a Samuel Márton v kategórii B. Martin obsadil 4. miesto, Hugo 5. miesto a Matej tiež 4. miesto.

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov v programovaní.
Mgr. A. Dzúrová