Divadelná jeseň - Keď muži plačú


Už niekoľko desaťročí pôsobí v Poprade amatérske divadlo Commedia, ktoré tento rok navštívilo aj naše mesto. Študenti z 1.A, sexty a septimy sa 29. 10. zúčastnili predstavenia Keď muži plačú. Divadelníci spracovali tri klasické ruské poviedky od Antona Pavloviča Čechova do vtipného bloku, využili aj prostriedky moderného divadelného stvárnenia, čím takú ťažkú tému, akou nenaplnený život mužaje, priblížili nielen súčasnému divákovi, ale aj mladej generácii. Skrachované manželstvo, samota, nenaplnené ambície, to všetko bolo súčasťou predstavenia, ktoré nesie svoj odkaz aj pre súčasného človeka, ktorý sa stále za niečím ponáhľa, a tak mu často uniká pravá podstata života.
Mgr. Ivan Hraško