História Novohradu 2019v


Lučenecká Radnica patrila 28. novembra regionálnej histórii. Konalo sa tam stretnutie všetkých priaznivcov histórie nášho kraja. V prednáškovej časti priblížili regionálni historici udalosť vypálenia Lučenca z roku 1849 a historické osobnosti - Augusta Horislava Škultétyho a Juraja Nathana Petiana. Prebehol aj krst knihy Márie Adamovej o vypálení mesta, ktorej krstnými rodičmi boli pani primátorka Alexandra Pivková a náš bývalý pán profesor Jozef Drenko.
        Druhou časťou bolo oceňovanie študentov v súťaži História Novohradu 2019. Ich úlohou bolo napísať historickú odbornú prácu. Z našej školy sa projektu zúčastnilo 9 žiakov s ôsmimi prácami. Ako povedal predseda poroty a organizátor súťaže Mišo Šesták, väčšina prác bola na vysokej úrovni a len ťažko rozoznateľná od prác historikov-odborníkov. Ocenil prístup študentov i pedagógov, ktorí účasťou v súťaži podporujú miestny rozvoj. Študenti získavajú aj skúsenosti, ktoré im pomôžu na vysokej škole, keďže systém vysokoškolských prác je rovnaký ako v súťaži. Oceneniami boli uverejnenie práce v zborníku, knižné odmeny a pre prvé tri miesta a ocenenie Krasimira Damjanova aj finančné odmeny v rozpätí 50 - 150 eur. Dodávame len, že knižný zborník má nielen miestny, ale aj celoslovenský dosah a práce našich študentov sú medzi prácami renomovaných historikov, docentov i profesorov.

Výsledky:
1. miesto, spojené s uverejnením práce - Dominika Šuľanová, vlaňajšia trieda 4.A
2. miesto, spojené s uverejnením práce - Jozef Ševčík, 3.A
3. miesto, spojené s uverejnením práce - Dominika Kamenská, 4.D
- ocenenie od Krasimira Damjanova, spojené s uverejnením práce - Mirka Macháčková, 4.D
- ocenenie za účasť, spojené s uverejnením práce - Dominika Együdová, 4.A; Ivan Čičmanec a Ján Kantorák, 2.A
- ocenenie za účasť - Viktória Vranská, 3.B a Ema Janičevičová, 4.A

Všetkým účastníkom súťaže gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci na poli miestnej histórie.
kolektív vyučujúcich dejepisu Gymnázia B. S. Timravy