Literárny Lučenec


V týchto dňoch si škola pripísala ďalší úspech nášho žiaka. Barbora Murínová z kvinty získala na celoslovenskom kole súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 3. miesto.
Srdečne blahoželáme, Barbora, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
PaedDr. Soňa Lindušková