International Masterclasses 2019i


Dňa 21. novembra 2019 sa žiaci 4. ročníka so záujmom o fyziku zúčastnili na Gymnáziu vo Fiľakove prednášok vedeckých pracovníkov z Katedry jadrovej fyziky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach na tému "Pohľad do štruktúry mikrosveta" a "Experimentálne prostriedky vo fyzike elementárnych častíc", ktoré im odhalili svet kvarkov a leptónov. Dozvedeli sa zaujímavosti o výskume v Cerne a potom si pomocou počítačového programu mohli sami vyskúšať analýzu reálnych dát z experimentu ATLAS CERN (HLC).
Mária Budáčová