Náboj Junior 2019


Už po ôsmykrát sa 22. novembra 2019 v priestoroch CVČ Magnet v Lučenci zišli nadšenci fyziky a matematiky, aby si zmerali sily nielen v rýchlosti a správnosti riešenia úloh, ale aj v tímovej spolupráci, v "rýchlosti behu" s hotovými úlohami a v schopnosti vysvetľovať a argumentovať.
        Náboj Junior je medzinárodná súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií, ktorú spoluorganizuje Gymnázium B.S. Timravy s hlavným organizátorom združením TROJSTEN, spolu s CVČ Magnet a odborom školstva mesta Lučenec . Svoje vedomosti si zmeralo viac ako 400 tímov v 54 mestách súbežne na Slovensku, v Česku a Poľsku. Pedagógovia a starší žiaci našej školy svojimi organizačnými schopnosťami zabezpečili hladký priebeh súťaže, pripravili nápadité ceny a vytvorili príjemnú atmosféru pre 17 tímov nášho regiónu. Špeciálne poďakovanie patrí bývalým žiakom GBST, ktorí spolu so združením TROJSTEN poskytli finančné prostriedky na občerctvenie, cestovné a ceny pre prvé štyri družstvá.
        Gymnázium B. S. Timravy reprezentovali 2 družstvá. Obe výzvu prijali a s nasadením, spoluprácou, dôvtipom a rýchlosťou sa tím z kvarty - Zina Dobrocká, Bronislava Koristeková, Martin Svorad, Samuel Fačka umiestnil na 7. mieste.
         V časovom limite vyriešil najviac úloh tím z tercie: Martin Dzúr, Matúš Kružliak, Danielle Nicolette Malčeková a Nina Kováčová a zvíťazil.
        Cieľom tejto súťaže je ukázať, že matematika a fyzika sú zaujímavé prírodné vedy s množstvom výziev a príležitostí pre každého žiaka.
Gratulujeme víťazom a ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.
Výsledky na stránke: https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2019&category=cad&country_code=sk&site_code=LCe
Simona Sarvašová, Pavol Trnavský