OSJL


Jesenné dni nám prinášajú aj vedomostné súťaženie v predmetových olympiádach. V utorok 5.11.2019 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Vybraní žiaci z tercie a kvarty si zmerali sily v testoch, transformácii textov a v ústnom prejave na určenú tému.

Výsledky:
     1.miesto - Rebeka Tóthová - kvarta
     2.miesto - Nina Póchová - tercia
     3.miesto - Martin Dzúr - tercia


        Srdečne blahoželáme a ďakujeme žiakom za účasť a prejavené vedomosti a zručnosti. Víťazka postupuje na okresné kolo - prajeme jej veľa úspechov.
PaedDr. Soňa Lindušková