Súťaž v PISQWORKÁCH


V stredu 06.11.2019 sa na Gymnáziu J.G. Tajovského v Banskej Bystrici konala súťaž družstiev v PISQWORKÁCH - oblastné kolo. Celkovo sa stretlo 22 tímov zostavených zo žiakov stredných aj základných škôl z Banskej Bystrice a jej okolia. Družstvá si zmerali sily v kreslení krížikov a krúžkov na ploche 15x15 štvorčekov. Potrebné bolo využiť logické myslenie a tímového ducha. Po úvodnej prezentácii kapitáni tímov losovali rozdelenie do ôsmich skupín a mohlo sa začať hrať.

Našu školu reprezentovali 4 -päťčlenné tímy:
Kukučky (sexta) v zložení:
Alexandra Cseriová (kap.), Simona Bolčová, Kristína Magová, Ema Farkašová, Tatiana Križová.

Spolok priateľov svätého Gábora Sekešfehérvárbalatonsavadyšonštola (sexta)v zložení:
Marek Červenák (kap.), Tomáš Červenák, Max Hoffer, Marko Fehérpataky, Adrian Beľa.

Dračice (I.C) v zložení:
Róbert Kučera (kap.), Adam Badinka, Zuzana Pachotová, Zuzana Miadoková, Svetlana Pivarčiová

Drakobijci (I.C) v zložení:
Miroslav Števák (kap.), Michal Babjak, Filip Ficka, Filip Caban, Jakub Jánoš.

        Do play-off postúpilo 16 tímov. Postup do ďalšieho kola tímu Dračice po predošlých remízach zabezpečil v rozstrele dvakrát Adam Badinka cenným víťazstvom. Tak sa našim 2 družstvám - Spolok priateľov ......... a Dračice podarilo prebojovať medzi najlepších 8 družstiev. Tu však natrafili na silného súpera ( GJGT) a tak sa v konečnom poradí umiestnili na krásnom 5. mieste. Družstvá Drakobijci a Kukučky obsadili v celkovom poradí 9. miesto.
        Podľa usporiadateľa neoficiálnu súťaž o najdlhší názov vyhral tím Spolok priateľov svätého Gábora Sekešfehérvárbalatonsavadyšonštola - žiaci našej sexty.

Všetkým účastníkom z našej školy patrí veľká POCHVALA a poďakovanie za reprezentáciu školy.
PaedDr. Henrieta Halušková