Opäť medzi úspešnými - tentokrát na krajskom kole chemickej olympiády kategórie B


Dňa 07.04.2022 sa na katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici stretlo na krajskom kole chemickej olympiády kategórie B 18 najlepších chemikov kraja z druhých ročníkov a sexty. Cieľom bolo zmerať si navzájom sily v teoretických aj praktických vedomostiach a zručnostiach v jednom z najťažších, ale súčasne aj najpríťažlivejších a najžiadanejších predmetov súčasnosti.
       Dobré meno našej školy hájili Bronislava Koristeková a Zuzana Malatincová zo sexty a Marián Hriň z 2.B. Sme radi, že tak ako doteraz, ani tento rok sme sa v silnej konkurencii nestratili a nemáme sa začo hanbi. Broňa a Marián sa prebojovali medzi úspešných riešiteľov a skončili na peknom 8. a 9. mieste a Zuzke unikol post úspešného riešiteľa iba o pol bodu - šťastena si dala zjavne na chvíľku pauzu.
       Náročnosť tohto ročníka krajského kola potvrdzuje aj fakt, že tretine súťažiacich sa nepodarilo dosiahnuť pozíciu úspešných riešiteľov (zdôrazňujeme pritom, že súťažili len tí najlepší z celého kraja).
      Prajeme našim súťažiacim, aby ich ani v budúcnosti neopustil záujem o perspektívny predmet, akým chémia bezpochyby je a aby sa kvalita ich poznatkov z tohto predmetu neustále zlepšovala. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
PaedDr. Ivan Gúgľava, koordinátor bio - che súťaží na G BST