Úspešní riešitelia krajského kola chemickej olympiády kategórie C


      Dňa 12.05.2022 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C, na ktorom nás reprezentovali Michaela Árvaiová a Jerguš Kamenský z triedy kvinta.
      Obom sa podarilo prebojovať medzi dvanásť najlepších chemikov kraja s viac ako 50%-nou úspešnosťou a patria medzi úspešných riešiteľov neľahkého krajského kola.
      Ďakujeme za reprezentáciu školy a využitie svojich vedomostí a zručností z chémie v tú pravú chvíľu a prajeme neustále napredovanie a dosahovanie úspechov aj v ďalších ročníkoch chemickej olympiády.
PaedDr. Ivan Gúgľava