Úspechy na okresnom a krajskom kole Dejepisnej olympiádyUž tradične sa v tomto období konajú okresné a krajské kolá olympiád, v ktorých súťažia aj naši študenti.

Vo februári prebehlo okresné kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili po dvaja žiaci z tried prima, tercia a kvarta. Popasovali sa s testom, ktorý sa skladal z dvoch častí: učiva príslušného ročníka a monotematickej časti.
Všetci naši šikovní žiaci skončili ako úspešní riešitelia: Ema Sebestyén (5.miesto), Lukáš Čipka (6.miesto), Marianna Melicherčíková (1.miesto), Hana Haláková (2.miesto), Max Malatinec (4.miesto) a Jakub Urbašík (6.miesto). Mimoriadne nás potešili úspechy dievčat z tercie, ktoré postúpili do krajského kola.

Dňa 22.03.2022 sa konalo online krajské kolo Dejepisnej olympiády.
V kategórii B nás reprezentoval Michal Mochnacký z triedy septima, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil pekné 4.miesto.
V kategórii D nás mimoriadne úspešne reprezentovali žiačky tercie Marianna Melicherčíková a Hanka Haláková. Nestratili sa ani v konkurencii 25 žiakov súťažiacich v krajskom kole, kde sa umiestnili na popredných priečkach.
Marianka Melicherčíková skončila na krásnom 5. mieste a Hanka Haláková zvládla test najlepšie zo všetkých súťažiacich a vybojovala si tak postup na celoslovenské kolo DO.

Všetkým našim dejepisárom k ich výkonom úprimne blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.
Mgr. Anna Šusteková