Matematická olympiáda


Po úspešnom zvládnutí matematických úloh domáceho kola postúpili naši žiaci do okresného kola Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 12.04.2022 prezenčnou formou v priestoroch Okresného úradu v Lučenci. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov z prímy - kat. Z6, 2 žiaci sekundy - kat. Z7 a 1 žiak z tercie - kat. Z8. Na okresnej úrovni súťažiaci riešia 3 matematické úlohy v časovom limite 2 hodiny.
      S potešením sme prijali výsledky súťaže, pretože v každej kategórii má naša škola úspešného riešiteľa. Jakub Dzúr zvíťazil v kat. Z7, Hanka Haláková vybojovala 2. miesto v kat. Z8 a Vivien Kokavcová v kat. Z6 obsadila krásne 3.- 4. miesto.
      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.
PaedDr. Henrieta Halušková