Celoslovenské kolo Olympiády ruského jazyka


Študentka 3. A triedy Katarína Riečicová postúpila do celoslovenského kola Olympiády ruského jazyka ako najlepšia v našom kraji.
Na celoslovenskom kole sa umiestnila na peknom 6. mieste, stala sa úspešnou riešiteľkou Olympiády ruského jazyka.

Katke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
PaedDr. Monika Josifovová