PRIPOMENULI SME SI AUTIZMUS


Či lepšie povedané, spomenuli sme si na Svetový deň povedomia o autizme. Jeho dátum sa viaže k 2. aprílu, symbolickou farbou tejto závažnej, no zároveň veľmi špecifickej a prejavmi rôznorodej duševnej poruchy, je modrá. Pri príležitosti (a dôležitosti) šírenia povedomia o diagóze, ktorej "prischol" kód F84.0, sme mali možnosť absolvovať besedu priamo s človekom, trpiacim detským autizmom. Majko a jeho sestra Dominika Adámeková, ktorá v našej škole pôsobí ako asistentka učiteľa a zároveň študuje špeciálnu pedagogiku, sa srdečne zhostili úlohy hostí na vyučovaní maturitnej Psychológie (štvrtok, 31. apríla) a následne aj tretiackej UKL v triede septima (pondelok, 4. apríla).

      Obom našim hosťom srdečne ĎAKUJEM(E) za prijatie pozvania a odhalenie tajov rôznorodo-krásnej, no často nevyspytateľnej diagnózy, žiakom zas patrí vďaka za ich zvedavé otázky, záujem a pozorné (aktívne) načúvanie v oblasti všetkých tém, ktoré na besedách odzneli.
PhDr. Róbert Rácz