Ďalší športový úspech GBST


Žiačky Lucia Igazová a Nadia Kramecová, po maximálnom nasadení a zdolaní súperiek všetkých štyroch škôl, vyhrali Okresné kolo v bedmintone žiačok SŠ.
Postúpili na krajské kolo a k dosiahnutému úspechu im čo najsrdečnejšie blahoželáme.
PaedDr. Agáta Janková