Víťazi bedmintonového turnaja v zmiešanej štvorhre sú z III.B


Za účasti 12 zmiešaných párov z tried kvinta až septima a prvého až tretieho ročníka sa v piatok 24.6.2022 uskutočnil medzitriedny bedmintonový turnaj.V príjemnej atmosfére si vyraďovacím spôsobom vybojovali účasť vo finálových zápasoch páry z kvinty, III.A a III.B. Po veľmi vyrovnaných zápasoch každého s každým si prvenstvo vybojoval pár IGAZOVÁ/BABLENA z III.B, na druhej priečke skončil pár z III.A, KRAMECOVÁ/ČIKÓŠ a na treťom mieste pár z kvinty, DRENKOVÁ/DZÚR. Medzi účastníkmi si získalo našu pozornosť niekoľko skrytých talentov z nižších ročníkov, s ktorými plánujeme do budúcna pravidelne pracovať.
Všetkým žiačkam a žiakom ďakujeme za účasť na turnaji a plynulý priebeh súťaže.
PaedDr. Agáta Janková