Best in English


Po ročnej prestávke sa v novembri opäť konala online súťaž pre najlepších angličtinárov Best in English. Tento rok sa zapojilo 356 škôl z 32 krajín, počet súťažiacich študentov bol 17.223. V tejto obrovskej konkurencii sa naši žiaci nestratili a vybojovali pre školu fantastické 35. miesto na svete a 6. na Slovensku. Z jednotlivcov boli najlepšie Eva Hricová z 2.B a Nina Kristlová zo 4.A, ktoré zhodne s počtom bodov 117 zo 125 obsadili 51. a 52. miesto na svete a 11. a 12. miesto na Slovensku. Veľmi úspešne súťažil aj Maximilián Goodspeed z 2.B, keď v špeciálnej kategórii pre anglicky hovoriacich študentov skončil na 64. mieste na svete.       Musím pochváliť aj ostatných, ktorí sa zúčastnili, pretože ich bodový zisk bol tiež úžasný a urobili nám veľkú radosť. Ďakujem všetkým za naozaj vzornú reprezentáciu školy, menovaným gratulujem k fantastickému výsledku a prajem ešte veľa úspechov v ďalších ročníkoch súťaže.
Mgr. Lea Segečová