Úspech v okresnom kole biologickej olympiády


Dňa 31.03.2022 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E, kde nás v odbore zoológie reprezentovali Natália Ďurčíková z primy a Filip Lóška zo sekundy.
       S veľkou radosťou sme privítali výsledky - veď obaja naši súťažiaci patria vo svojej vekovej kategórii medzi top 5 najlepších zoológov v okrese. Natálii sa podarilo v svojej premiérovej účasti vybojovať tretie miesto a postup na krajské kolo jej unikol len o vlások. Filip po minuloročnej účasti na krajskom kole skončil tento rok na peknom piatom mieste.
       Obom srdečne blahoželáme. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že oblasti zoológie sa budú naďalej venovať a svoje vedomosti a pozorovania úspešne obohacovať a využívať v ďalších ročníkoch a kategóriách biologickej olympiády.
PaedDr. Ivan Gúgľava, koordinátor bio - che súťaží na GBST