BRLOH - opäť úspešne


Už sa stáva tradíciou, že aj žiaci našej školy sa zapájajú do Brnenskej logickej hry BRLOH. Aj tento rok sa súťažilo v troch domácich kolách, kde sme mali dva tímy. Tím Hamapajan z tercie v zložení Hana Haláková, Marianna Melicherčíková, Patrik Pavlík a Ján Dováľ a tím FAKT NEVIEM zo sekundy v zložení Jakub Dzúr, Damien Chovanec, Patrick Dominic Malček a Richard Mágyel. Oba tímy sa prebojovali do malého finále, ktoré sa konalo 30. novembra. Lepšie sa darilo tímu zo sekundy, ktorý sa prebojoval až do samotného veľkého finále. Veľké finále prebiehalo 16. decembra, kde sa prebojovalo len 7 najlepších tímov z gymnázií a 7 najlepších tímov zo základných škôl z Čiech a Slovenska. Finále prebiehalo online formou. Chlapci sa nenechali zahanbiť a vyriešili 9 z 12 zadaných úloh, čo im stačilo na krásne 5.miesto zo všetkých zúčastnených škôl. V rámci gymnázií to bolo výborné 4.miesto.
Výsledkovú listinu nájdete na stránke: BRLOH - brněnská logická hra (muni.cz)
Ak niekoho súťaž zaujala, môže si úlohy vyskúšať v archíve na stránke: BRLOH - brněnská logická hra (muni.cz)
Mgr. Anita Dzurová