Naši študenti v Bruseli


Študenti septimy Richard Markovič, Michal Mochnacký a Martina Žigová, úspešní účastníci súťaže Mladý Európan 2021, sa 22. - 24. 6. 2022 zúčastnili exkurzie do Bruselu. Pre pandémiu koronavírusu bola cesta otázna, ale napokon sa ju podarilo uskutočniť v týchto dňoch. Prvý deň sme strávili cestovaním a podvečernou prehliadkou okolia Atómia spojenou s poznávaním tajomstiev bruselského metra. Počas druhého dňa naši "mladí Európania" najprv navštívili Európsku komisiu, kde sa konala diskusia s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom. Následne prebehli prednášky a diskusie s odbornými pracovníkmi EK, do ktorých sa aktívne zapojili aj naši študenti. Podvečer sme strávili prehliadkou historického centra Bruselu so známou fontánou Manneken Pis - Cikajúci chlapec. Posledný deň bol venovaný prehliadke Európskeho parlamentu, po ktorej nasledovala večerná cesta domov.
      Veľké poďakovanie za túto cestu patrí p. prof. Linduškovej, ktorá študentov pripravovala, pani Žigovej za dopravu na viedenské letisko a späť a našim trom študentom, ktorí sa vďaka svojej šikovnosti a schopnostiam, ktoré počas cesty preukázali, vo svete určite nestratia.
Ivan Hraško