Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády


V dňoch 5. - 7.5.2022 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády.
Našu školu na ňom reprezentovala žiačka tercie Hanka Haláková, ktorá do celoslovenského kola Dejepisnej olympiády postúpila ako najlepšia riešiteľka DO v kategórii D v našom kraji.
Na celoslovenskom kole sa umiestnila na peknom 7. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou DO.
Hanke k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Anna Šusteková