Divadelné predstavenie "Naša trieda"


V pondelok 6.6.2022 sa triedy humanitnej vetvy 1.A, 1.C a 2.A Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Súčasnú poľskú drámu "Naša trieda" z pera Tadeusza Słobodzianeka nám predstavili poslucháči 3. ročníka Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá na pozadí reálnych historických udalostí zachytáva poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne.
      Žiaci mali možnosť byť svedkami politicky otrasených vzťahov kolektívu, ktorý ich rozdelil na dva samostatné tábory a vyvrcholil pogromom spáchaným zo strany Poliakov na 1600 Židov, konkrétnejšie ich upálením v stodole zo strany vlastných rovesníkov.
      Na pozadí aktuálnych vojenských udalostí sme mali možnosť vrátiť sa v čase a pocítiť neznášanlivosť dvoch náboženstiev, ľudskú pretvárku, zverstvá nacizmu ako znásilňovanie a tyraniu, politické prenasledovanie, nedôstojné vypočúvanie, udavačstvo a lži.
      Inscenácia s týmto námetom je považovaná aj v súčasnosti za aktuálnu a nadčasovú a ponúka širokej verejnosti obraz spoločnosti, ktorá decimovaná vojnou a politickými snaženiami prináša so sebou nielen svoj morálny úpadok, ale hlavne fatálny rozklad pravých ľudských hodnôt.
      Sme radi, že sme mohli byť divadelnou súčasťou tohto predstavenia, ktoré v nás zanechalo silné emocionálne zážitky a realistické obrazy jednotlivých dejinných súvislostí.
Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová