Kde všade v každodennom živote môžeme nájsť fyziku?


Koncom roka 2021 ZCV AURELIUM vyhlásilo celoslovenskú súťaž s témou: Fyzika v našom živote. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl z celého Slovenska, ktoré poslali spolu 14 videí od jednotlivcov ale aj celých školských kolektívov.
      Študenti si mohli vybrať jeden fyzikálny jav, s ktorým sa môžu stretnúť v bežnom živote, či pri každodenných činnostiach. Natočili videá, kde sa tento jav pokúsili aj zrozumiteľne vysvetliť. V celoslovenskej konkurencii sa podaril pekný úspech žiakovi sekundy, Filipovi Lóškovi, ktorý získal cenu poroty a knižnú odmenu za jeho video s témou gyroskop.
      Filipovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.
Mgr. Zuzana Fulajtárová