Geografické úspechy v školskom roku 2021/2022


Už tradične sa v priebehu školského roka konajú aj olympiády z geografie.
       V okresnom kole GO v kategórii E najlepšie uspela Hana Haláková z tercie, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a postúpila na krajské kolo GO, kde skončila na 14. mieste. Okrem nej sa okresného kola GO zúčastnili a úspešnými riešiteľmi sa stali: Marianna Melicherčíková na 4. mieste, ktorej len o chlp ušla účasť na krajskom kole a Lukáš Čipka na 13. mieste.
      V kategórii F sa umiestnil na okresnom kole Jakub Dzúr zo sekundy na 1. mieste a postúpil na krajské kolo GO, kde skončil ako úspešný riešiteľ na krásnom 5. mieste. Okrem neho sa okresného kola GO zúčastnili a skončili ako úspešní riešitelia Filip Lóška zo sekundy (14. miesto) a Max Malatinec z prímy (15. miesto).
      V kategórii Z sa školského kola GO, ktoré sa konalo online formou, zúčastnilo 15 žiakov, z ktorých následne postúpili do krajského kola 11 žiaci. Najvýraznejší úspech na krajskom kole v kategórii Z dosiahla žiačka 2.B triedy Dominika Burisová, ktorá skončila na 9. mieste.
Úspešnými riešiteľmi krajského kola GO v kategórii Z boli aj: Marián Detvan - 4.B, Martin Dzúr - kvinta, Marián Hriň - 2.B, Jakub Lóška - 2.C, Richard Markovič - septima a Martina Žigová - septima.
      Všetkým našim študentom, ktorí sa zapojili do Geografickej olympiády, úprimne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom školskom roku.
Mgr. Anna Šusteková