HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


V dňoch 12. a 13. apríla 2022 sa v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci konalo regionálne kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali štyri žiačky - Lea Véghová z prímy, Eva Kubicová a Tamara Tóthová z kvarty a Nina Póchová z kvinty.
      Eva Kubicová obsadila krásne 1. miesto a postúpila do krajského kola, Tamara Tóthová sa umiestnila na 2. mieste a Nina Póchová na 3. mieste.
      Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy, prajeme im veľa ďalších úspechov a Evke držíme palce na krajskom kole.
Mgr. Andrea Gmitterová