Imatrikulácia prímy


Imatrikulácia je udalosťou, na ktorú sa nováčikovia veľmi tešia, pretože po jej absolvovaní sa stanú rovnocennými žiakmi gymnázia. Pripravujú ju pre nich starší spolužiaci z kvarty. Inak tomu nebolo ani tento rok. Prvou úlohou primánov bolo obliecť sa ako postavičky z filmov či rozprávok a "pretrpieť" tradičné maľovanie tvárí.
      Program pokračoval poobede v krásne vyzdobenej telocvični plnej balónov. Každá postavička sa predstavila a potom prišli na rad obávané úlohy - nachovať sa navzájom pudingom so zaviazanými očami či zatancovať balónový tanec. Po splnení všetkých požiadaviek nasledoval slávnostný sľub a pasovanie ukončené slávnostným džúsovým prípitkom. A zábava sa mohla začať...
      V mene celej prímy ďakujem za neskutočne vydarenú akciu žiakom kvarty, ich triednej, Mgr. Frederike Lučanskej, a žiackemu parlamentu vedenému Mgr. Máriou Belovovou. ??????
Mgr. Lea Segečová