IQ olympiáda


Žiaci našej školy nás aj tento rok reprezentovali na 11. ročníku IQ olympiády. Najskôr museli úspešne zabojovať v školskom kole. Zo všetkých zapojených v regióne stred postúpilo 80 najlepších do regionálneho kola Stred. Konalo sa 12. mája 2022 v Banskej Bystrici a reprezentovali nás Hanka Haláková z tercie a Jakub Dzúr zo sekundy. Svojím výkonom nás veľmi potešili nakoľko sa obaja prebojovali na celoslovenské kolo. Jakubovi sa to podarilo z krásneho 8. miesta. Do celoslovenského kola postúpilo spolu 60 súťažiacich zo všetkých troch regionálnych kôl a konalo sa 30.mája 2022 v krásnych priestoroch Trenčianskeho hradu. Obaja bojovali veľmi statočne a Jakub sa umiestnil v prvej polovici. Obidvom srdečne blahoželáme a verím, že aj budúci školský rok sa im bude dariť aspoň takto.
Výsledkové listiny nájdete na stránke: https://iqolympiada.sk/
Mgr. Anita Dzurová