Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade


Pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho najrevolučnejšieho romantického básnika Janka Kráľa sa dňa 28.4.2022 v priestoroch Radnice v Lučenci konala vedecká konferencia na tému: "Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade."
      Zazneli referáty od významných predstaviteľov našej vedeckej obce, ktorí sa dotkli tém ako: Život, odkaz a dielo Rotaridesa a Francisciho, Janko Kráľ a Novohrad, Pedagogická činnosť Augusta Horislava Škultétyho, Bratia Gáberovci a štúrovci, Štúrovci a ich odkaz pre dnešok a Nárečia Novohradu v súčasnosti.
      Tejto sérii prednášok sa aktívne zúčastnili aj naši žiaci humanitnej vetvy z 2.A triedy, ktorých významne obohatil vedecký a kultúrny program pod záštitou primátorky mesta Lučenec a pod vedením Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, Novohradského osvetového strediska v Lučenci, Mesta Lučenec, Matice slovenskej v Lučenci a Spolku M. R. Štefánika v Lučenci.
      V závere konferencie sa slávnostne vyhodnotila súťaž, "Poznávame nárečia našich predkov", a následne sa účastníci konferencie presunuli k pamätnej tabuli Janka Kráľa, kde sa položil symbolický venček a všetci zúčastnení vzdali hold tomuto významnému slovenskému dejateľovi.
      Veríme, že formovanie a budovanie národného povedomia aj u vekovo mladšej generácie nezostane len formálnou školskou aktivitou, a že sa v nich prebudilo národné cítenie aj skvelým živým prevedením piesne Slovensko moje.
Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová
Triedna 2.A (SJL-ANJ)