Fantastické úspechy jazykárov


Už tradične sa v tomto období konajú okresné a krajské kolá jazykových olympiád, v ktorých excelujú aj naši študenti. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Po víťazstve v okresnom kole OAJ, ktorom si krásne 2. miesto vybojovala aj Eva Hricová, postúpili do krajského kola Lukáš Čipka, Max Hoffer a Maximilián Goodspeed. Poslední dvaja menovaní nám urobili neskutočnú radosť, keď Max Goodspeed obsadil 2. miesto v kategórii 2C2 a Max Hoffer kategóriu 2B vyhral a stal sa tak najlepším angličtinárom v kraji!
      Rovnako úspešne sa darilo aj našim španielčinárkam. V krajskom kole sa nestratili Alexandra Zaťková, Karina Alexandra Kaszová a vynikajúce umiestnenie dosiahli Michaela Krúteková - delené 2. a 3. miesto a hlavne Viktória Števková, ktorá vyhrala v kategórii A! Max a Viktória nás budú ďalej reprezentovať v celoštátnom kole, kde, veríme, svoj úspech zopakujú.
Držíme palce!
      Ďalšou súťažou, do ktorej sme sa zapojili, je prekladateľská súťaž Juvenes Translatores lokálne kolo. Medzi 150 prekladmi sa na zdieľanom 2. mieste umiestnili preklady Jána Kantoráka a Lenky Segečovej a preklad Niny Kristlovej získal čestné uznanie.
Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Lea Segečová