MAKS - vyhodnotenie


Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli aj tento rok zaujala našich študentov z tried príma až kvarta osemročného gymnázia. Súťaž prebiehala v ôsmich kolách online formou. Medzi úspešnejších maksáčov patria Dominika Fekiačová, Ema Muchová, Ema Slováková, Jakub Urbašík, Sofia Dandová, Richard Mágyel, Sára Borošová a Martin Kelement. Najúspešnejším maksáčom školy sa stal Jakub Dzúr.
Ďakujeme všetkým za účasť.
Mgr. Anita Dzurová